Clubwedstrijden

Data waarop clubwedstrijden gereden worden staan vermeld op de BMX Kalender!

Aanvangstijden avondwedstrijd: 

Inschrijving:   enkel voorinschrijving; 
Training:         van 18.35 tot 19.00 uur; 
Wedstrijd:       om  19.15 uur. 

Aanvangstijden dagwedstrijd:

Inschrijving:    van 13.30 tot 13.45 uur;
Training:          van 13.30 tot 13.55 uur; 
Wedstrijd:        om 14.00 uur. 

Inschrijvingen:

Voorinschrijving tijdens de trainingen in de week voor de wedstrijd. Uiterlijk 1 dag voor de wedstrijd

GEEN UITZONDERINGEN!!!

Kosten

De kosten van inschrijving bedragen € 10,- voor alle clubwedstrijden ( incl beker)  

Reglement clubwedstrijden: 
De rijders dienen tijdig aanwezig te zijn en zich vóór de trainingen. Iedere rijder kan er voor aanvang of tijdens de 1e wedstrijd voor kiezen om in een hogere groep te starten. Daarbij beslist de trainer op basis van ontwikkeling en capaciteit van de rijder. gevolgen andere rijders en competitie alsmede een speciale omstandigheid. De punten van de eerste en de tweede wedstrijd worden gemiddeld. Heeft men hiertoe beslist dan geldt deze keuze voor het hele seizoen. Het kan ook voorkomen dat de trainer het advies uitbrengt een rijder lager in te delen, daarbij geldt dezelfde regeling. 

Iedere rijder dient ten alle tijden te zorgen voor het goede startnummer op zijn fiets. 
Om op de clubdag voor een trofee in aanmerking te komen moet men tenminste aan de wedstrijden hebben deelgenomen. 
De puntentelling volgens grafiek ( 10-9-8-enz). De 4 beste resultaten van de wedstrijden tellen voor de einduitslag.

Bij de finales mag diegene die in de manches/halve finales het beste gepresteerd heeft als eerste boven zijn startplaats kiezen.

Nieuwe leden die in de loop van het seizoen instappen moeten vanaf dat moment aan alle volgende clubwedstrijden deelnemen om in aanmerking te komen voor een trofee. 
Het is toeschouwers/ouders niet toegestaan op de baan of het binnenterrein te komen. 
Roken is verboden bij het parc ferme.