Contributie en kleding 2017

De contributie graag overmaken naar : NL58RABO0152988866 ovv naam van de rijder. 

 Per rijder    € 125,- per jaar
 Vanaf derde gezinslid    € 100,- per jaar
 Lidmaatschap KNWU    € 5,- per jaar
 Inactieve leden / donateurs  vanaf  € 25,- per jaar